Thiên Long Mobile

HIRSCHMANN VIET NAM ~ Mitsubishi Việt Nam, Thiết Bị Đóng Cắt Mitsubishi

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

HIRSCHMANN VIET NAM

Công ty Hoàng Anh Phương chuyên cung cấp HIRSCHMANN tại Việt Nam
 Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :  
Mr. Ka
Tel : 0909.872.139 - 097 8198 505
Mail : kanguyenba@gmail.com 
Skype : kakanguyenba
Một Số Sản Phẩm Mà Chúng Tôi Cung Cấp.

SPIDER 1TX/1FX EEC SPIDER 1TX/1FX-SM SPIDER 1TX/1FX-SM-EEC RT2-TX/FX RT2-TX/FX-SM RH1-TP RH1-CX+ RS2-4TX EEC SPIDER 3TX-TAP SPIDER 5TX SPIDER 5TX-EEC RS2-5TX OCTOPUS 5TX-EEC SPIDER 8TX SPIDER 8TX-EEC RS2-TX SPIDER II 8TX SPIDER II 8TX EEC RS20-1600T1T1SDAU RS2-3TX/2FX SPIDER 4TX/1FX SPIDER 4TX/1FX EEC SPIDER 4TX/1FX-ST EEC RS2-4TX/1FX RS2-4TX/1FX-ST EEC RS2-5TX/FX SPIDER II 8TX/1FX EEC SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC SPIDER II 8TX/2FX EEC SPIDER II 8TX/2FX -ST EEC RS20-0900NNM4TDAU RS20-0900MMM2TDAU RS20-0900VVM2TDAU RS20-1600M2T1SDAU RS20-1600M2M2SDAU RS2-3TX/2FX-SM RS2-4TX/1FX-SM SPIDER 4TX/1FX-SM EEC SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC RS20-1600S2T1SDAU RS20-1600S2S2SDAU RS20-1600L2T1SDAU RS20-1600L2S2SDAU RS20-1600L2L2SDAU RS20-1600S2M2SDAU RS20-1600L2M2SDAU RS20-0400T1T1SDAE RS20-0400T1T1SDAP RS20-0800T1T1SDAE RS20-0800T1T1SDAP OCTOPUS 8M RS20-1600T1T1SDAE RS20-1600T1T1SDAP OCTOPUS 16M RS20-2400T1T1SDAE RS20-2400T1T1SDAP OCTOPUS 24M RS20-0400M2T1SDAE RS20-0400M2T1SDAP RS20-0400M2M2SDAE RS20-0400M2M2SDAP RS20-0800M2M2SDAE RS20-0800M2M2SDAP RS20-0800M2M2SDHE RS20-0800M4M4SDAE RS20-0800M4M4SDAP RS20-0800M4M4SDHP RS20-1600M2T1SDAE RS20-1600M2T1SDAP RS20-1600M2M2SDAE RS20-1600M2M2SDAP OCTOPUS 16M-2FX RS20-2400M2M2SDAE RS20-2400M2M2SDAP OCTOPUS 24M-2FX RS20-0400S2T1SDAE RS20-0400S2T1SDAP RS20-0400S2S2SDAE RS20-0400S2S2SDAP RS20-0800S2S2SDAE RS20-0800S2S2SDAP RS20-1600S2S2SDAE RS20-1600S2S2SDAP RS20-2400S2S2SDAE RS20-2400S2S2SDAP RS30-0802T1T1SDAE RS30-0802T1T1SDAP RS30-1602T1T1SDAE RS30-1602T1T1SDAP RS30-2402T1T1SDAE RS30-2402T1T1SDAP RS40-0009CCCCSDAE RS30-0802O6O6SDAE RS30-0802O6O6SDAP RS30-1602O6O6SDAE RS30-1602O6O6SDAP RS30-2402O6O6SDAE RS30-2402O6O6SDAP MS20-0800SAAE MS20-0800SAAP MS20-0800ECCP MS20-1600SAAE MS20-1600SAAP MS20-1600ECCP MS30-0802SAAE MS30-0802SAAP MS30-1602SAAE MS30-1602SAAP MS4128-L2P MS4128-L3E MS4128-L3P MB-2T MM2-4TX1 MM2-4TX1-EEC MM3-1FXM2/3TX1 MM2-2FXM2 MM2-2FXP4 MM3-2FXM4/2TX1 MM2-2FXM3/2TX1 MM3-2FXM2/2TX1 MM3-2FXM2/2TX1-EEC MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1 MM2-4FXM3 MM3-4FXM2 MM3-4FXM4 MM20-Z6Z6Z6Z6SAHH MM4-4FXMP4 MM3-4FLM4 MM3-1FXS2/3TX1 MM3-1FXS2/3TX1-EEC MM2-2FXS2 MM3-2FXS2/2TX1 MM3-2FXS2/2TX1-EEC MM3-1FXM2/1FXS2/2TX1 MM3-4FXS2 MM20-Z6Z6Z6Z6SAHH MM3-1FXL2/3TX1 MM4-2TX/SFP MM4-4TX/SFP MM22-T1T1T1T1SDAHH MM3-4TX1-RT MM3-2FXM2/2TX1-RT MM3-2FXS2/2TX1-RT MM3-2FLM4/2TX1-RT MM3-2FXS2/2TX1-RT-EEC MM3-2FXM2/2TX1-RT-EEC MM3-4TX1-RT-EEC MM3-2AUI MM3-4TX5 RSR20-0900MMM2T1SCCHPHH RSR20-0900MMM2T1SKKHPHH RSR20-0800M2M2T1SCCHPHH RSR20-0800M2M2T1SKKHPHH RSR20-0800T1T1T1SCCHPHH RSR20-0800T1T1T1SKKHPHH RSR30-0802CCZZT1SCCHPHH RSR30-0802CCZZT1SKKHPHH RSR30-0802OOZZT1SCCHPHH RSR30-0802OOZZT1SKKHPHH RSR30-0802O6O6T1SCCHPHH RSR30-0802O6O6T1SKKHPHH RSR30-0802O7O7T1SCCHPHH RSR30-0802O7O7T1SKKHPHH RSR30-0603CCO7T1SCCHPHH RSR30-0603CCO7T1SKKHPHH MAR1020-99TSG9HP MAR1020-99TSGGHP MAR1020-99TUC9HP MAR1020-99TUG9HP MAR1020-99MMTSG9HP MAR1020-99MMTSGGHP MAR1020-99MMTUG9HP MAR1020-99MMTUGGHP MAR1030-CCTSG9HP MAR1030-CCTSGGHP MAR1030-CCTUG9HP MAR1030-CCTUGGHP MACH4002 48+4G-L2P MACH4002 48+4G-L3E MACH4002 48+4G-L3P MACH4002-24G-L2P MACH4002-24G-L3E MACH4002-24G-L3P MACH4002-24G+3X-L2P MACH4002-24G+3X-L3E MACH4002-24G+3X-L3P MACH4002-48G-L2P MACH4002-48G-L3E MACH4002-48G-L3P MACH4002-48G+3X-L2P MACH4002-48G+3X-L3E MACH4002-48G+3X-L3P M4-8TP-RJ45 M4-FAST 8-SFP M4-FAST 8TP-RJ45-PoE M4-GIGA 8-SFP M4-AIR M4-S-AC/DC 300W M4-S-24VDC 300W M4-S-48VDC 300W M4-POWER M4-P AC/DC M4-P DC 24V M4-P DC 48V M4-POWERCABLE LION-24TP LION-01FX-MM LION-01FX-SM LION-GIGA-1SX LION-GIGA-1LX LION-GIGA-1T GigaLION-24TP SmartLion-TP/FX SmartLion-XM-8TP SmartLion-XM-8FX-MM SmartLion-XM-8FX-SM SmartLion-XM-2TP SmartLion-XM-2SFP PowerLion-24TP PowerLION-XM-C30 PowerLION-XM-C130 PowerLION-XM-10G XENPAK-10G-LR M-FAST SFP-MM/LC M-FAST SFP-SM/LC M-FAST SFP-SM+/LC M-FAST SFP-LH/LC M-FAST SFP-MM/LC EEC M-FAST SFP-SM/LC EEC M-FAST SFP-SM+/LC EEC M-FAST SFP-LH/LC EEC M-SFP-SX/LC M-SFP-LX/LC M-SFP-LH/LC M-SFP-LH+/LC M-SFP-SX/LC EEC M-SFP-LX/LC EEC M-XFP-SR/LC M-XFP-LR/LC M-XFP-ER/LC M-XFP-ZR/LC EAGLE VPN TX/TX EAGLE VPN TX/MM SC EAGLE VPN TX/SM SC EAGLE VPN TX/LH SC EAGLE VPN MM SC/TX EAGLE VPN MM SC/MM SC EAGLE VPN MM SC/SM SC EAGLE VPN MM SC/LH SC EAGLE TX/TX EAGLE TX/MM SC EAGLE TX/SM SC EAGLE TX/LH SC EAGLE MM SC/TX EAGLE MM SC/MM SC EAGLE MM SC/SM SC EAGLE MM SC/LH SC RR-EPL TX/TX RR-EPL TX/MM SC BAT 54 RAIL BAT 54 RAIL FCC BAT54-F BAT54-F FCC BAT54-F X2 BAT54-F X2 FCC BAT-TNC-B-D-085-01 BAT-ANT-TNC-8B/G DS BAT-ANT-N-14G BAT-ANT-8G BAT-TNC-B-D-085-02 BAT-ANT-N-6ABG BAT-ANT-8A BAT-ANT-TNC-10 A DS OZD 485 G12 OZD 485 G12-1300 OZD 485 G12 BASIC OZD 485 G12 PRO OZD 485 G12-1300 PRO BAT-CLB-7-N BAT-PIGTAIL BAT SURGE ARRESTOR BAT-CLB-7 CABLE OZD PROFI 12M P11 OZD PROFI 12M P12 OZD PROFI 12M G11 OZD PROFI 12M G12 OZD PROFI 12M G12 EEC OZD PROFI 12M G11 1300 OZD PROFI 12M G12 1300 OZD PROFI 12M G12 1300 EEC OZD Profi 12M P11 PRO OZD Profi 12M P12 PRO OZD Profi 12M G11 PRO OZD Profi 12M G12 PRO OZD Profi 12M G11-1300 PRO OZD Profi 12M G12-1300 PRO OZD Profi 12M G12 EEC PRO OZD Profi 12M G12-1300 EEC PRO OZD ProfiPlug P11 OZD ProfiPlug P12 OZD Profi G12DU ATEX 1 OZD Profi G12DK ATEX 1 OZD Profi G12DE ATEX 1 OZD SFK ATEX 1 OZD GENIUS G12 OZD GENIUS G12 1300 MODBUS PLUS G12 MODBUS PLUS G12 1300 OZD FIP G3 OZD FIP G3 T RPS80 EEC RPS120 EEC RPS60/48V EEC Terminal/Serial Cable ACA 11 ACA 21 DIN Rail Adapter ACA21-M12 SFP DUST COVER (25 PCS) RJ45 DUST COVER (50 PCS) OCTOPUS M12-Mini Power Cable OCTOPUS Serial Cable EM12S OCTOPUS EF12RJ45 OCTOPUS EF12M OCTOPUS EF12LW OCTOPUS EF12L OCTOPUS EM12S 001L0100 OCTOPUS EM12S 001L0200 OCTOPUS EM12S 001L0500 OCTOPUS EM12S 001L1000 OCTOPUS
 HIRSCHMANN VIET NAM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét