Thiên Long Mobile

Dynisco 1390, 14804100 ~ Mitsubishi Việt Nam, Thiết Bị Đóng Cắt Mitsubishi

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Dynisco 1390, 14804100

Danh Mục: ,

Công ty Hoàng Anh Phương chuyên cung cấp Dynisco 1390, 14804100
 Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :  
Mr. Ka
Tel : 0909.872.139 - 0978.198.505
Mail : kanguyenba@gmail.com 
Skype : kakanguyenba GIÁ CỰC TỐT

State DYNISCO single Ni Sike

DYNISCO PT482-5M-6/18-B379 
DYNISCO 2242SA00M20CEFFACAZZ 
DYNISCO 2242SA00M21CEFFACAZZ 
DYNISCO PT4624-10M-6/18-A 0-10,12-36VDC Output: 4-20ma 
DYNISCO PT4624H-ZCB-1 / 2-6 / 18 
DYNISCO PG442R-10M-12/30 
DYNISCO NP460-1 / 2-50MPA-15 
DYNISCO IDA374-3.5C-10V 
DYNISCO MDA462-1 / 2-3.5C-15/46 
DYNISCO TPT463E-7.5M-6/18 
DYNISCO TPT4624-1 / 2 0-350Bar 
DYNISCO MDT460F-1 / 2-7C-15 (0236289) 
DYNISCO MDT420-1 / 2-5C-15-A (2005365229) 
DYNISCO PT492-50MPA-15/46 
DYNISCO PT463E-3M-6/18-RTD 
DYNISCO TPT463E-10M-9/18 pressure and temperature sensors 
DYNISCO TPT432A-10M-6/18 pressure and temperature sensors 
DYNISCO PT412-10M-18 Pressure Sensor 
DYNISCO 1390-4-1 pressure regulator sensor 
DYNISCO BP420-1 / 2-9.5M-6 blasting head 
DYNISCO MEI-6-M-B02C-1-5-D-000 
DYNISCO EMT4222-1 / 2-2C-15 / 46,0-200BAR sensor 
DYNISCO ADYN 1290 23000 
DYNISCO MDT462L-1 / 2-305c 32/46 0-350bar 24VDC 0-10VDC 
DYNISCO MDA462-1 / 2-3.5C-23/46-T80 
DYNISCO MDA422-1 / 2-35-23 / 46 
DYNISCO TPT4634-3,5CB-12/18-RPD 
DYNISCO S2192-3.5CX-12 / 30-02-1-1-M625- L4 0-350KG / CM I / P 12-30VDC 
DYNISCO PG542H-10M-6/30-G115 pressure sensor 
DYNISCO PG541H-10M-12-G115 pressure sensor 
DYNISCO PT 4624 M14 * 1.5 Sensor 
DYNISCO TDT432F-1 / 2-5C-46/46-S137-A 24VDC 4-20MA 
DYNISCO S242-5C-6/30-RTD2 24VDC 4-20MA 
DYNISCO PT462E-7.5M-6/18 
DYNISCO MDT462F-M18-35C-40 / 46A pressure sensor 
DYNISCO DYNA-4-1M-15 0-1000bar pressure sensor + supporting cables 
DYNISCO NP462-3M-6/18 10VDC 33.3MV 0-200BAR 
DYNISCO PT124B-210 
DYNISCO MDT467F-1 / 2-3.5C pressure sensor 
DYNISCO MDT422F-1 / 2-3.5-32 / 46 pressure sensors 
DYNISCO MDT462F-1 / 2-3.5C-32/46 pressure sensors 
DYNISCO PT460DN-1.5M-6/18 
DYNISCO TPT463E-50MPA-12/24-RTD with 5 m cable connector 1380-2-3 
DYNISCO PT4624-5M-12/36-B628-A 0-5.000.PSIG 2008.23.5066 
DYNISCO PT462E-10MPA-6/18 0-10MPA OUTPUT: 33.3MV 
DYNISCO 1380 
DYNISCO 2243SA25M21CEFFBCFZZ RANGE: URV35 / MAX.35MPA 
DYNISCO PT4624-20MPA-6/18 0-20MPA OUTPUT: 4-20MA 
DYNISCO MDA462-1 / 2-1.4M-15-46 
DYNISCO PT492-3.5PA-32/46? 0-35MPa 10VDC OUTPUT 33.3MV 1390/1/3 
DYNISCO 2281NGGAC5P19A (DC24V) pressure sensor 
DYNISCO J-type thermocouple TPT4634-10M-6/18 is equipped with a pressure signal female Plug. 
DYNISCO PT4624-M18-3.5CB6 / 18 RANGE20 -350BAR pressure sensor 
DYNISCO J-type thermocouple TPT4634-10M-6/18 zone, with the pressure signal female Plug 
DYNISCO IDA334 / 2C / 0-5 / DIN 
DYNISCO MDT460CAN-1 / 2-1M-15-MST0010- 1000BAR 24VDC 
DYNISCO G860-310-20M 
DYNISCO NP422-1 / 2-5MPA-23/45 
DYNISCO 4622SA00B22GHFFAAPA 
DYNISCO PT4624-20MPA-6/30 
DYNISCO 2243NA25M21CEFFACEZZ 
DYNISCO DYN1380-2-3 (STATUS 03AF 0-35MPA) 
DYNISCO NP463-1 / 2-20MPA-15/45-K (RABGES: 0-20V) 10VDC 
DYNISCO UPR700-1-0-3-A3 
DYNISCO NP462-1 / 2-35MPA-15/45 
DYNISCO IDA373-5C-10V-D30 pressure sensor 
DYNISCO TPT4636-35Mpa-12/18-TC6 
DYNISCO 1390-2-3 
DYNISCO G860-310-20M-KS 0-20000PSIG with connector M12 × 1.5 
DYNISCO DYNA-4-2C-15/46 
DYNISCO PT462E-35MPA-6/18 pressure sensors 
DYNISCO TPT463E-5M-21.5 / 18 Sensors 
DYNISCO TPT463-5M-6/18 Sensors 
DYNISCO UPR700-1-2-3-A3 
DYNISCO ATC770 
DYNISCO MDT462F-M18-5C-15/46 
DYNISCO MDT462F-M18-5C-15/46-A 
DYNISCO PT4624-10M-6/18-B628-A 
DYNISCO MDT462F-M18-2C-15/46-A 
DYNISCO PT4626-35MPA-6/18 0-35MP SER NO: 09-02-09371220 
DYNISCO MDT462F-M18-50C-15/46 
DYNISCO NP462-1 / 2-20MPA-15 / 45CFS7 0-20MPA I / P: 10VDC 
DYNISCO N600D-64 S / N: PM31872 AC90-264V I / P: 33.3MV 
DYNISCO IDA 334 1M 
DYNISCO PT-4624-35MPA-12/18 
DYNISCO MDT462F-M18-3.5C-15/46 pressure sensors 
DYNISCO UPR7000030 
DYNISCO MDT462L-M18-7C-7,6 / 46 melt pressure sensor 
DYNISCO MDT422F-1 / 2-1C-10146-A 
DYNISCO TDT463F-1 / 2-1C-10146-S137-A 
DYNISCO TPT4634-5CB-15/18-B578- RTDD2-A 
DYNISCO PT4624-M18-35MPA-6/18 12-36VDC 4-20MA pressure range 0-35MPA 
DYNISCO NP4624-1 / 2-35MPA-8/45-A 
DYNISCO 233925 
DYNISCO 80020373 
DYNISCO 90108702 
DYNISCO 90122518 
DYNISCO (with sensor) 90040969 
DYNISCO DYNA-1 / 2-3.5C-15/46 
DYNISCO NP462-1 / 2-20MPA-32/45 (FB) 0-20MPa I / P: 10VDC O / P: 33.3mV 
DYNISCO TPT463E-3 5CK-9/18 
DYNISCO MODEL: 1308-2-3 
DYNISCO TPT4634-35MPA-6/18-TCS 
DYNISCO PT462E-2CK-12/18 S / N: 03-15-07261050 
DYNISCO DYNA4-1 / 2-3.5C-15/46 
DYNISCO MDA422-1 / 2-3.5C-23/46-T80 
DYNISCO 620/1/4/1/2/0/0 (0-2V / 0-10V / 0-20MA) 
DYNISCO DYMT-S-M18-J-15-G-2M-A (F13) 
DYNISCO PT462E-35MPA-15-18 
DYNISCO PT4626-5M-18-18 (0-10V) 
DYNISCO MDA460-1 / 2-7C-15 0-700BAR 
DYNISCO S2192-3.5CK-12/30-D2-H-M625-L4 
DYNISCO TPT463E-5M-6 / 18-0-5000PSIG-10V DC-33MV 
DYNISCO DYNA-4-3.5C.15 / 46 
DYNISCO PT462E-5M-12/18 
DYNISCO TPT432A-5M-6/30 
DYNISCO 2242 SA05B23 MMFFAACZZ 
DYNISCO EMT4222-Y2-1C-15/46 
DYNISCO PT06A-10-6S (SR) 
DYNISCO 1390-3-3 
DYNISCO PT462E-5M-6/18-B379 
DYNISCO EMT4222-1 / 2-1C-15/46 
DYNISCO MDT462F-1 / 2-5C-15/46-B1 / 1-A 0-500bar 24VDC OUTPUT 4-20MA 
DYNISCO MDT462F-1 / 2-5C-23/46-B1 / 1-A 0-500BAR 24VDC OUTPUT 4-20MA 
DYNISCO PT242FM-50MPA-6/30 / 50MPA 
DYNISCO PT242FM-35MPA-6/30 / 35MPA 
DYNISCO PT242FM-20MPA-6/30 / 20MPA 
DYNISCO PT462E-3.5CB-6/18 
DYNISCO MDT462F-1 / 2-5C-15/46-B171-A 
DYNISCO MDT462F-1 / 2-5C-23/46-B171-A 
DYNISCO 2281NMDAC5M25A 
DYNISCO TPT463E 50MPA-18 24-RTD 
DYNISCO FDT432F-Y1-5C-46 46-S137

DYNISCO 1480-2-3


DYNISCO 1400-2100


0 nhận xét:

Đăng nhận xét