Thiên Long Mobile

Analog Input 1794-IE8 Allen Bradley ~ Mitsubishi Việt Nam, Thiết Bị Đóng Cắt Mitsubishi

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Analog Input 1794-IE8 Allen Bradley

Công Ty Hoàng Anh Phương Chuyên cung cấp PLC của hãng Allen Bradley (AB).Analog Input 1794-IE8, PLC Allen Bradley,PLC AB

 Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :
Mr. Ka
Tel : 0909.872.139 - 0974.470.677 
Mail : kanguyenba@gmail.com 
Skype : kakanguyenba


CÁC SẢN PHẨM CHÚNG TÔI NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI.


1784-PKTx 
Communication Cards Combine DH+, DH-485
The Rockwell 1784-PKTx Network Interface Card
1784-KT 
The Allen-Bradley 1784 KT is a KT communication module (Card)
Card: 1784-KTX (1784 KTX)
AC Servo Motor ALLEN BRADLEY
Cat No: MPL-B520K-MJ22AA,
P/N: 7062-05-4202,
S/N: EP1C4WT,
4000rpm, 3.5KW, 11.5A, 0-267Hz
Gear DRN,
S/N: 960703001,
PHT-DS150L2R15,
Ratio:1:15
872C-DH3NP12-D4
Thernet PLC 5/80 controller  
     Model: 1785-L80B
Thernet PLC 5/80 controller  
     Model: 1785-L80E
Battery 3V
    Model: 1770-XYC
    Seri: 9554690 2REV-C
Code: 195-GA20 A                                    
Switch Aux 2NO
contacts
REF. NO6/9 for starter B110full volt iec
p/n 39.251.160
Code: 195- GA11 A                                           
Switch Aux 1NO/1NC
contacts
REF.NO.10 for starter
B180 W/B 110 1S
P/N 39.251.178
Converter RS323/DH485 1747-PIC
845H-SJDN26DRY2C
(845HSJDN26DRY2C)
encoder of Allen Bradley
Digital Input Card
1734 – IBB
Digital Output Card
1734 – OBBE
Inverter 7,7 KW
20BC015A0AYNANCO
Allen-Bradley 1784-KT 
The Allen-Bradley 1784 KT is a KT communication module (Card)
Allen-Bradley Vietnam
20-HIM-A2      
POWERFLEX AND SMC-FLEX HUMAN INTERFACE MODULES (HIM). Catalogue Number. Description. 20-HIM-A2. LCD display with digital keypad
1756-A4
1756-PA72
1756-L62
1756-ENBT
1756-N2
1794-AENT
1794-IE12+TB3G
Correct: 1794-IE12 and 1794-TB3G
1794-IB32P+TB32
Correct: 1794-IB32P and 1794-TB32
Model is wrong: 1794-IB32P
Model is correct: 1794-TB32"
Allen Bradley Vietnam          "1794-OEB+TB32
Correct: 1794-OEB and 1794-TB32
Model is wrong: 1794-OEB
Model is correct:  1794-TB32"
Allen Bradley Vietnam          "1794-IB4
Allen Bradley Vietnam          1606-XL480EP
Allen Bradley Vietnam          "5VDC 8AMP POWER
SUPAB#1606-XLDC40A      "
Allen Bradley Vietnam          700-CF310*AC-12-25A 3phase coil 220VAC5A-400V
Allen Bradley Vietnam          "1756-M02AE/A
Allen Bradley Vietnam          "1606-XL480F
(Power supply 10A)"
Servo MOTOR
Model. MPL-A330P-HJ22AA            
Part  .NO. 7033-00-1202
SERIALNO .EPG 14W
MAX.SPEED 5000 RPM
CONTINUOUS STALL TORQUE 4.18/37 Nm/ 2BIN
CONTINUOUS AMPERESO –PEAK 120
VOLTSRMSL-L 230/ 3 PHASE
INSULATION CLASS 180 (H)
FREQUENCY 0-333 Hz /TIME RATING "
Servo Drive Ultra 3000i 
Model: 2098 DSD 020"
Power supply 1771-P7
CPU Unit  Logix 5561 processor        
Model: 1756-L61 /B (1756-L61/B)
Shipping Weight: 3lbs"
Analog input module 1771 IFE 
(1771-IFE _ 1771IFE)
Analog output module 1771 0FE2 (1771-0FE2 _ 17710FE2)
Analog output module 1771 0FE2 (1771-0FE2 _ 17710FE2)
Change to: 1606XLE-24OE  
(Input: AC200-240V; Output: 24VDC/10A)            
(1606-XLE240E_1606-XLE24OE)"
2711-K10G3 (2711K10G3) 110- 240 VAC
Panelview 1000 Gray Scale Keypad Terminal With Dh-485 Communication & Rs-232 Printer Port
Alternative models: 1771-IFMS
1771-IFM
 USB-1747-CP3
 609TBOW
 845H-SJDN14DRY2C
(5VDC/5000PULSE)"
 845H-SJDP26FWY2C
( 8-24VDC/1024PULSE)
 VersaView 1200W: 12” Industrial Work Station, Input voltage DC : 19…32 Vdc
6180W-12KPXPHDC
 845H-SJDN14DRY2C
(5VDC/5000PULSE)"
845H-SJDP26FWY2C
( 8-24VDC/1024PULSE)"
1784-CF64/A
Panelbuilder 32 Software Professional (Master)
RSLinx Software Professional(ENGLISH)
Memmory Card for Panelview 600 : 2711-NMCC
Memmory Card for Panelview 300 : 2711-NMCE
1761-CBL-PM02 Series C Cable
2711-CBL-HM10, SER.C
2711-NC21, SER.A, REV.B
Modun PLC input:Thermocuple/mV(4)
Model: 1746-NT4"
Modun PLC analog out 8 volt
Model:1746N08V"
Modun PLC analog out 4 curr
Model: 1746-N04I"
Modun PLC output: 1746-0B16E (Elctronically protected DC output modul(16) current, 10-30 VDC)
Analog input Module
1756-IF8/A"
Analog Output Module
1756-OF8/A"
Cable controlNet
1786-TPYS/C"
Cable controlNet
1786-TPYS/C rev G01"
PLC chasis -17slot
1756-A17"
PLC chasis -7slot
1756-A7"
ControlNet Module
1756-CNBR/E"
ControlNet Tap
1765-TPR/C Rev G01
CPU RsLogix 5561
1756-L61
CPU RsLogix 5563
1756-L63
DC Input Module
1756-IB32/B
DC Output Module
1756-OB32/A
DeviceNet Module
1756-DNB
Ethernet/IP Module
1756-ENBT A
Fiber module
1756-RPFM
Redundancy Module
1757-SRM
Redundancy Power Supply
1756-PA75R/A
Redundancy Media Adapter
1794-ACNR15
Relay 24VDC
CAT 700-HK32Z24-4
Relay Output Module
1756-OW16I
Repeater Adapter
1786-RPA
Repeater Adapter
1786-RPA
RTD Input Module
1756-IR6I
Code : 800H-QR10G (pilot light – Green)
Code : 800H-QR10R (Pilot light – Red)
Code : 800H-QR10A (Pilot light – Amber)
Proximity sensor  871C-D3AP12-E2
Proximity sensor  871C-DH2M12-A2
Proximity sensor  871C-DH4M12-A2
Proximity sensor  871C-D3AP12-E2  ( 3 wires, M12, 8-30VDC, 2m cable)
ControlNet Module
1756-CNBR/E
PLC-5/20 processor with memory
1785-L20B"
PLC-5 back-up communication module
1785-BCM
Power supply module, slot 8A, 24 VDC
1771-P5
I/O adapter module
1771-ASB
High true input module 10-30 VDC, 32 inputs
1771-IBN
Output module, 32 outputs 10- 30 VDC
1771-OBN
Analog input module, 12 BITS, 8 DIFF inputs
1771-IFE
I/O chassis assembly, 12 slot
1771-A3B1
I/O chassis assembly, 04 slot
1771-A1B
Prosoft module for modbus 1771 platform
3100-MCM
AO module
1771-OFE2
4-slot rack
1756-A4
17-slot rack
1756-A17
ControlLogix power supply
CAT. No.: 1756-PB75, Series: A, CAT. Rev.: F01
P/N: 96348873 C01
ControlLogix POWER SUPPLY
CAT. No.: 1756-PB72, Series: B, CAT. Rev.: K01
P/N: 97060675 C01
LOGIX 5555 PROCESSOR
1756-L55M22
32 point DC input card
1756-IB32
16 point relay output card
1756-OW16I
8 point analog input card
1756-IF8
16 point analog input card
1756-IF16
8 point analog output card
1756-OF8
Redundancy module
1757-SRM
Redundancy cable
1757-SRC1
Ethernet comm. Card
1756-ENBT
Slot filter module
1756-N2
Control net brigde module
1756-CNB
Control net ""T"" bars
1786-TPS
873P-DBAC2-D4  
Battery for SLC 5/05 CPU
Code: 1747-BA
873P-DBAC2-D4  
1763-L16BBB
1762-IF4
1762-OW8
1606-XLP
1734-AENT
1734-IB8
1734-OB8
1734-IE2V
1734OE2V
1734-MB (1734MB)
734-RTB (1734RTB)
1794-IR8 (1794IR8)
1794-OW8
1794-OM8
1794-IE8
Correct: 1756-PA75
(1756-PA75/B)
1756-A10
1756-A17
1756-L63
Correct: 1756-EN2T
(1756-EN2T/B)
1756-IM16I
1756-OA16I
1756-N2
1756-IF6I
194E-E16-1753
1794-TBN
1794-TB3
CB 3 cực 1,6÷2,5A, 140M-C2E-B25
CB 3 cực 1,6÷2,5A, 140M-C2E-B25
Contactor 100-M05N-D24-3, Volt: 24VDC, Aux.Cont: 1NO
Contactor 100-D210-EZD-11, Coil Volt: 110…130VDC;
Aut.Cont: 1NC+1NO, 3Pole; "
CB 3 cực 1,6÷2,5A, 140M-C2E-B25
Contactor 100-M05N-D24-3, Volt: 24VDC, Aux.Cont: 1NO
Contactor 100-D210-EZD-11, Coil Volt: 110…130VDC;
Aut.Cont: 1NC+1NO, 3Pole; "
Model: 440EL13153 - LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH
Model: 440EA17140 - ACCESSORIES-TENSIONER SYS
Model: 440EA17095 - CABLE
Diameter sensor
Model: 873-DBAC2-D4"
Devicenet Power Supply
1485T-P2T5-T5"
Diameter sensor
Correct: 873P-DBAC2-D4
(873-DBAC2-D4)"
Cat No. 22A-A4P5N104  (22A – A4P5N104)
( 0,75kw ; input 1 phase , 10A )
PLASTIC LATCH
800F-ALP
METAL LATCH
800F-ALM
INTERGRATE LED MODULE
800F-N3W
INTERGRATE LED MODULE
800F-N3G
CONTACT BLOCK
800F-X10
CONTACT BLOCK
800F-X01
e-STOP BUTTON
800FM-MT64
SELECT SWITCH
800FM-SB32
SELECT SWITCH
800FM-SL22
SELECT SWITCH
800FM-SM22
Model: SOFT STARTER 150-C60NBD

0 nhận xét:

Đăng nhận xét